Start       Om oss      Tjänster/Priser      Referenser      Anlita byggkonsult      Kontakt
Varför anlita en byggkonsult

Att bygga nytt eller bygga om eller bygga till är inte enkelt - det är mångfald av saker som kan gå fel och få direkta följder som byggfel och även framtida höga underhållskostnader. Projektledningen ser till att arbetsmomenten utförs i rätt ordning, projekteringsledningen ser till att alla projekteringsområden är samordnade och att varje projekteringsområde utför rätt omfattning.

Upphandling skall baseras på goda entreprenadregler som beskrivs i t ex. Administrativa föreskrifter, beskrivningar och en projektbeskrivning som ger anbudsgivare en korrekt bild av entreprenaden såsom beställaren begär. Bygganmälan kräver en kvalitetsansvarig som har erfarenhet från motsvarande entreprenad och sedan mitten av 90-talet har denna kontroll utförts av sk. Kvalitets-/Kontrollansvariga. Under entreprenadtiden skall kontroll och ekonomiuppföljning utföras samt Ändrings- & tilläggsarbeten skall löpande hantera och regleras samt dokumenteras.

Besiktning är en bra modell för att avsluta kontraktet mellan beställare och entreprenör på ett korrekt sätt för båda parter.

Installationssamordning måste ske för att få funktion och få plats med installationer. Slutbesiktning utförs som slutlig kontroll och måste utföras för att säkerställa att beställaren fått vad denne har köpt. som om eller bygga nytt är inte alltid helt enkelt.

Att anlita en Byggkonsult är en lönande affär - oftast är byggkonsultens arvode besparat i form av mindre extraarbeten och undvikande av byggfel.