Start       Om oss      Tjänster/Priser      Referenser      Anlita byggkonsult      Kontakt

Tjänster/Priser

ENTREPRENADBESIKTNING
Utför som huvudbesiktningsman eller besiktningsman bygg validering av utfört arbete i alla skeden av byggprocessen; förbesiktning, slutbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning . Som huvudbesiktningsman har vi ett långvarigt samarbete med andra besiktningsmän inom vvs, el, mark och plåt – alla med lång erfarenhet och beprövad duglighet
Är Entreprenadbesiktningsman Förordnad av Sveriges Handelskamrar och
Certifierad Besiktningsman av SP-SITAC (CBM)

KONTROLLANSVAR - KA
Ansvarar enligt Plan- & bygglagen (PBL) för den kontroll avseende bygglagar och kvalitet samt miljö som samhället ställer på ny-, till- och ombyggnader. Upprättar kontrollplan och egenkontrollplaner för beställare och entreprenör

PROJEKT- & BYGGLEDNING
Projektledning med projektledningsansvar för hela eller delar av entreprenaden. Dock inte som entreprenör utan som beställarens konsult.
Byggledning med planering och uppföljning av olika yrkesgruppers arbete.
Samordning av entreprenadarbeten och konsultgrupper

SAKKUNNIG TILLGÄNGLIGHET (TIL)
Tillser sakkunnig granskning med utlåtande gällande frågor som har med tillgänglighet i bostad, kontor och allmänna platser samt lokaler.

UTBILDNING
Håller kurser på högskola eller hos företag inom:
- Kontrollansvarig enligt PBL
- Entreprenadbesiktning
- Entreprenadjuridik

BYGGKONSTRUKTION
Tekniska konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar som behövs för tillverkning av t ex:
Grund, golv, väggar, tak, pelare och balkar

BESKRIVNING
Upprättande av AF (Administrativa Föreskrifter)
Hus-, mark- och rumsbeskrivningar som behövs för att beskriva vad som skall utföras och ange rätt kvalitéer

KALKYLER & VÄRDERINGAR
Investerings-, byggdels- och produktionskalkyler samt olika kostnadskalkyler under byggskedet för t ex:
Kontroll eller värdering av tillkommande eller avgående arbete

PROJEKTERINGSLEDNING
Ledning och coachning av projekteringsgrupp samt samordning mellan olika projektörer

BYGGLOV & TEKNISK ANMÄLAN (PBL)
Framtagande av underlag till och upprättande av bygglov samt bygganmälan.
Kontakt med stadsbyggnadskontorets bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer

KONTROLL
Kontroll och uppföljning av utförda arbeten på byggplats med t.ex. inmätning och avvägning

ENTREPRENADUPPHANDLING
Upprättande av beskrivningar och anbudsinbjudning.
Anbudsutvärdering och granskning av avgivna anbud.
Upprättande av upphandlingsprotokoll och entreprenadavtal

INSTALLATIONSSAMORDNING
Samordning av projektets olika tekniska installationsdelar, t ex el, VA/VS, ventilation, kyla, värme, sprinkler (m.m) mot varandra och även mot byggproduktionen.

PROJEKTEKONOMIUPPFÖLJNING
Upprättande av budget. Projektekonomisk uppföljning av hela eller delar av entreprenader

BYGGSAKKUNNIG & UTREDNINGAR
Vi biträder advokater och jurister i deras ärenden rörande fel i fastighet enligt Jordabalken och entreprenadtvister inom såväl entreprenadreglerna AB04, ABT06, ABS09 och konsumenträtt

Prisuppgifter (2015)

  • Projektledning: 995-1490:-/t
  • Projekteringsledning: 995-1390:-/t
  • Kontrollansvarig (KA): 995-1.290:-/t
  • Besiktning: 1190-1590:-/t
  • Byggkontroll: 925-1190:-/t
  • Sakkunnig Tillgänglighet: 1.290-1.990:-/t.
  • Bygg- och arbetsledning: 925-1990:-/t
  • Sakkunnig vid entreprenadtvister eller fel i fastighet: 1.290-1990:-/t

På alla priser tillkommer mervärdesskatt på 25% (moms)

Priserna varierar beroende på omfattning, svårighetsgrad och huruvida klienten är en tidigare kund.